yvonne@cesartherapiebaarle.nl

De Geerstraat 2A - Baarle-Nassau | Van Leuvenlaan 2 - Alphen  |  013-5072061

   
  Home  
  Oefentherapie Cesar
 
   
Klachten
Praktijkinformatie
Folders en links
Contact en
formulieren

Werkwijze

Aanmelding

U bent doorverwezen door uw huisarts of specialist (verwijsbrief) of u meldt zich rechtstreeks aan zonder verwijzing (DTO=directe toegankelijkheid). In het laatste geval vindt er eerst een screening plaats. Als er geen redenen zijn om alsnog advies aan de (huis)arts te vragen, wordt de oefentherapie gestart.

 

Eerste afspraak

Tijdens de intake probeer ik vooral de hulpvraag helder te krijgen.

Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Er wordt gezocht naar het verband tussen de klachten en het dagelijkse bewegen. Ook de manier waarop u tegen de klachten aankijkt of hoe u met uw beperkingen omgaat, wordt besproken.

Vervolgens stel ik samen met u een behandeldoel en -plan vast en geef ik een eerste tip mee naar huis.

 

Behandeling

Het is afhankelijk van uw klachten waarmee we starten. Er zit altijd een opbouw in de cesartherapie. U krijgt om te beginnen oefeningen om direct zelf wat aan de pijnklachten te kunnen doen.
De behandeling is erop gericht dat u zich bewuster wordt van uw bewegingsgewoonten, o.a. door het gebruik van spiegels. U leert na te denken over uw bewegingsgewoonten en krijgt voor thuis oefeningen en adviezen mee. Deze worden opgeschreven in een persoonlijk oefenboek, zodat u deze ten alle tijden kunt nalezen.

intake

 

Op die manier wordt de behandeling afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat gesneden zijn op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, computeren), als uw hobby's (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

 

Oefentherapie Cesar wordt individueel gegeven in een rustige praktijkruimte en indien nodig bij u thuis of op de werkplek.

Elke behandelingssessie duurt 30 minuten.

 

U wordt begeleid volgens professionele richtlijnen en er is (indien nodig) overleg met andere zorgverleners en verwijzers. Ook vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.

 

Resultaat

Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is dat het vernieuwde beweeggedrag is ingetraind in uw dagelijkse handelingen.
Als het behandeldoel is bereikt, kan de therapie worden afgesloten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de cliënt.
Bij afsluiting van de behandeling wordt u, mede namens de zorgverzekeraar, gevraagd een tevredenheids-enquête in te vullen. Daarmee wordt de kwaliteit van de dienstverlening maandelijks getoetst. Deze gegevens worden anoniem verwerkt door QualiZorg BV.